NGC7000 and IC5067

obrazek
NGC7000 and IC5067

  
  
  
Object:NGC7000 and IC5067
Date:2011-09-17
Time:18:35 UT
Telescope: FSQ-106/f5
Mount:G11 and PAS (ProjectSoft Astro System)
Guide: Borg 45ED
Filters:Ha SBIG
CCD camera: STL-11000
Binned:1x1
Exposure:6x600
Author: Zdenek Bardon
Place: Rasosky
Comment:  


Zpět na seznam článků

© Zdeněk Bardon . . . vytvořil Martin Skála . . . 2010